Toen de Stichting Kunstencentrum het Klooster nog Streekmuziekschool Woerden e.o. heette, was zij een zogenaamde overheidsstichting. Wat de stichting tekort kwam, vulden de deelnemende gemeenten in principe aan. Dat waren de gemeenten Woerden, Oudewater en Bodegraven.

Aan de muziekschool werd een theater toegevoegd. Naast de muziek- en danslessen en de exploitatie van dit theater ging het tot kunstencentrum omgedoopte instituut ook theaterlessen verzorgen en zelfs enige tijd een cursussen in beeldende kunsten.

De tekorten namen toe; de overheden kwamen na herijking van hun taken tot het besluit, de financiële betrokkenheid te begrenzen of te beëindigen. Het Klooster zag zich genoodzaakt, op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen dan cursusgeld en verkoop van theaterkaartjes naast de overheidsbijdrage. De Vrienden van het Klooster traden aan om hulp te bieden.

Dit is nu bijna 15 jaar geleden.

De Vrienden dragen sindsdien jaarlijks bij aan projecten, speciale educatieve activiteiten en eigen theaterproducties van Het Klooster, die daarmee mogelijk worden gemaakt.

In 2011 is de rijksoverheid begonnen met structureel honderden miljoenen euro’s per jaar te bezuinigen op de uitgaven voor cultuur, evenals de provincies en gemeenten. De gemeente Woerden vormt daarop geen uitzondering.

De bijdrage van de gemeente gaat in een aantal stappen gekort met 15% is; op de totale begroting van het Klooster ongeveer 8%. De bedoeling is om de subsidie in volgende jaren nog verder te verlagen.

Eens te meer heeft het Klooster zijn Vrienden nodig!