De Vrienden vormen een vereniging. Behalve leden kent de vereniging ook donateurs.

Het bestuur wordt gevormd door vier leden van de vereniging, te weten Bert van der Molen (voorzitter), Tom Eewold (penningmeester), Marjo van Son (secretaris) en Renée van den Boogaard.

Het bestuur is via email bereikbaar:

voorzitter:               voorzitter.vrienden@kloosterwoerden.nl

secretaris:              secretaris.vrienden@kloosterwoerden.nl

penningmeester:   penningmeester.vrienden@kloosterwoerden.nl

De leden hebben zeggenschap over de samenstelling van het bestuur en over de besteding van het budget tijdens een jaarlijkse ledenvergadering.

Daartegenover staat de verplichting tot voldoening van de jaarlijkse contributie. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Is het lidmaatschap niet uiterlijk op 30 november opgezegd, dan blijft de relatie nog een jaar in stand.

Bankrelatie Vrienden van Het Klooster: NL32 RABO 0338 3030 81

Hier de statuten van de vereniging.