02/02/2021 

 In lijn met de RIVM maatregelen, zoals bekend gemaakt op dinsdag 23 februari,  is het Klooster t/m 15 maart gesloten.

 

Cursussen 

Tot en met 15 maart zullen we zoveel mogelijk onze lessen online aanbieden. De docenten nemen hierover zelf contact op met de cursisten. Bij die lessen en cursussen waarbij dat niet op een goede en zinvolle manier mogelijk is, zullen we de gemiste lessen zoveel mogelijk later in het seizoen inhalen. Ook onze naschoolse muzieklessen in de dependance (De Notenbalk) in Harmelen zullen in deze periode niet doorgaan. De start van alle nieuwe cursussen die zouden starten in de periode van 4 januari t/m 15 maart wordt nu uitgesteld tot het moment dat we onze live fysieke lessen in Het Klooster weer mogen hervatten. We hopen dat dit snel na 15 maart zal zijn. Deze cursisten ontvangen van ons bericht over de nieuwe startdatum zodra duidelijk is wanneer we weer open mogen.

 

Theater 

Het theater en onze pop-uplocatie in de TechnoHub blijven gesloten t/m 15 maart, alle voorstellingen t/m 15 maart 2021 worden verplaatst of definitief geannuleerd. Bezoekers die kaarten hebben voor voorstellingen voor de komende periode, worden per email geïnformeerd.

 

 


 

Algemene richtlijnen

 

De actuele RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

 • Mensen vanaf 18 jaar houden anderhalve meter afstand van elkaar.
 • We wassen onze handen vaak en goed.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten in onze elleboog.
 • We blijven thuis als we zelf (milde) verkoudheidsklachten hebben. Ook blijven we thuis als gezinsleden last hebben van koorts (meer dan 38 graden) en/of benauwdheid. Bij individuele muzieklessen kan met de docent overlegd worden over de mogelijkheid van een online vervangende les.
 • In de gangen van Het Klooster draagt iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje.

Algemeen in Het Klooster:

 • Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af. De receptie is per email en telefonisch bereikbaar.
 • Maak eerst een afspraak voordat je langskomt.
 • Kom zo mogelijk alleen, geen wachtende ouders in het pand. Alleen zeer jonge kinderen (t/m 6 jaar) kunnen, indien nodig, door 1 ouder/begeleider gebracht worden. Deze ouder/begeleider verlaat z.s.m. weer het pand.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je les in het pand. Ben je eerder? Wacht dan buiten.
 • Volg de aangegeven looprichting in het pand, neem de juiste trap naar boven of naar beneden.
 • De toiletten zijn alleen voor noodgevallen toegankelijk. Ga dus van te voren thuis naar het toilet.
 • Cursisten nemen hun jas mee in de lesruimte. De centrale garderobe wordt niet gebruikt.
 • Zorg zelf voor een flesje water. Je kunt geen water tappen en ook niet van anderen lenen.
 • Het uitpaklokaal is gesloten, cursisten pakken hun instrumenten uit in de gang bij het betreffende leslokaal of in het leslokaal (afspraak tussen cursist en docent).
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

In de lokalen:

 • De cursist wordt het lokaal in/uit gelaten door de docent (zodat niet iedereen steeds aan de deurklinken zit).
 • In elk lokaal zijn desinfecterende doekjes aanwezig.
 • Cursisten nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas. Drummers nemen hun eigen drumstokken mee.
 • De docent zorgt voor het regelmatig reinigen van de instrumenten in het lokaal (mits noodzakelijk).
 • Er zijn plexiglas schermen in alle zang/blaas lokalen. Deze worden regelmatig schoongemaakt.
 • Blaasinstrumenten dienen zoveel mogelijk thuis schoongemaakt te worden met een eigen doek.
 • Het aanraken van blaasinstrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen. (extra af te halen bij de conciërges)
 • Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de cursist zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone doek meeneemt naar de les. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje.

Specifiek voor groepslessen:

 • Cursisten vanaf 18 jaar houden anderhalve meter afstand tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot de docent. Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde, wel tot de docent.
 • Kom in de juiste kleding. De kleedkamers zijn gesloten. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
 • Danscursisten wachten in de foyer waar ze worden opgehaald door de docent.
 • Dans-, theater- en musicallessen kunnen 5 minuten worden ingekort voor zover deze aansluitend gepland staan. Zo kunnen cursisten veilig de ruimte verlaten en betreden zonder onderling contact en kan de docent de belangrijkste contactpunten in de lesruimte tussentijds reinigen.
 • Er is geen gemeenschappelijke pauze, ga na afloop van een les/repetitie direct naar huis.

In Het Klooster

 • In de lift is maximaal 1 persoon toegestaan.
 • In het gehele pand geldt 1 richtingsverkeer (tegen de klok in), deze wordt aangegeven door pijlen. De ingang is ook uitgang, waarbij mensen die het pand verlaten voorrang hebben, dit wordt aangegeven middels een bord.