Blokfluit

Cursus omschrijving

Blokfluit is een instrument dat iedereen kan leren bespelen. Met de blokfluit maak je een reis door de wereld van muziek: van Oude Muziek met componisten als Telemann, Bach, Händel en Corelli naar Lichte Muziek en Hedendaagse Muziek. Leeftijd maakt geen verschil. De blokfluit is een instrument voor jong en oud!

De blokfluit is een instrumentenfamilie. De meest gangbare blokfluiten zijn: Sopraan, Alt, Tenor en Bas. Daarnaast worden ook de Sopranino, Grootbas en Contrabas (2 meter 30 lang!) bespeeld.
Kun je eenmaal de Sopraan en Altblokfluit bespelen, dan lukt het ook zonder problemen om de andere blokfluiten te bespelen!

Lessen kunnen gevolgd worden op alle mogelijke blokfluiten: van sopranino tot en met bas. Nadruk wordt gelegd op plezierig muziek maken, het aanleren van de juiste techniek en het spelen in ensembles.
Vanaf je 2de lesjaar mag je meespelen in blazersensemble Windkracht 8 (8-12 jaar) en vanaf je 4de jaar met het Klooster Jeugdorkest!
Volwassen blokfluitisten zijn naast hun blokfluitles van harte welkom in het Cappuccino Orkest of één van onze Kamermuziek Ensembles.

Speciaal voor kinderen uit groep 3 en 4 is er in Harmelen een voorbereidende cursus blokfluit: Hallo Blokfluit!

Lesvormen en lesdag/lestijd

Voor alle instrumentale lessen en zanglessen kan er gekozen worden uit verschillende lesvormen.
Het overzicht van de lesvormen en de bijbehorende cursusprijzen staat onder het tabblad Tarieven. De kosten van een eventuele proefles vervallen als na de proefles vervolglessen worden afgenomen. 

De kennismakingscursus bestaat uit 10 groepslessen van 30 minuten met 3 cursisten òf 8 groepslessen van 30 minuten met 2 cursisten òf 5 individuele lessen van 30 minuten.
De groepsles bestaat uit 36 wekelijkse lessen van 30 tot 60 minuten met 2 tot 4 cursisten.
De individuele lessen vinden meestal wekelijks of om de week plaats.

De lessen starten vanaf maandag 30 augustus 2021, maar na overleg kun je ook beginnen op een later moment in het seizoen.

Afspraken over de lesdag/lestijd worden door de docent en de cursist/ouder in onderling overleg gemaakt. De docent neemt hierover na aanmelding contact met u op.
Bij de proefles en de kennismakingscursus kan gebruik gemaakt worden van een muziekinstrument van Het Klooster en hoeft dus nog geen eigen instrument te worden gehuurd of gekocht.

Nu ook lessen in Harmelen

Op maandagmiddag geeft blokfluitdocente Astrid Driesprong blokfluitles in KBs de Notenbalk in Harmelen. Wilt u les in Harmelen? Vermeld dit dan bij “opmerkingen” op het inschrijfformulier.

Korting:
Cursus Specificatie Prijs
Proefles 1 x 30 min. vanaf 21 jaar € 15,-
Kennismakingscursus (zie info) vanaf 21 jaar € 171,- (3 termijnen van € 57)
Groepsles 36 lessen (zie info) vanaf 21 jaar € 800,- (10 termijnen van € 80)
Individuele les 9 x 30 min. vanaf 21 jaar € 360,- (3 termijnen van € 120)
Individuele les 18 x 30 min. vanaf 21 jaar € 710,- (10 termijnen van € 71)
Individuele les 18 x 45 min. vanaf 21 jaar € 1040,- (10 termijnen van € 104)
Individuele les 36 x 30 min. vanaf 21 jaar € 1330,- (10 termijnen van € 133)

Astrid Driesprong

  • Docent blokfluit