Trombone

Cursus omschrijving

De trombone is familie van de trompet en wordt ook tot het scherpe koper gerekend. Zijn toon is warmer en lager dan de trompet, maar heeft nog steeds dat scherpe randje. De naam stamt van het Italiaanse tromba en betekent “grote trompet”. Ze is tweemaal zolang als de B♭-trompet. Het geluid ontstaat doordat de lippen die tegen het mondstuk geplaatst worden, met de adem in trilling worden gebracht. Door het uitschuiven van de U-vormige buis (coulisse) kan de bespeler de effectieve buislengte verkorten of verlengen, waarmee ook de toonhoogte verandert. Er bestaan ook ventieltrombones, maar deze worden bijna niet meer gebruikt.

De trombone komt in verschillende muziekgenres voor. In de klassieke muziek bijvoorbeeld in symfonie- en kamerorkesten, maar ook in kleinere ensembles zoals het koperkwintet, en natuurlijk als solo-instrument. Daarnaast wordt de trombone ook in de lichte muziek gebruikt, in de jazz, zoals big bands, combo’s en popmuziek. Natuurlijk niet te vergeten de blaasmuziek, zoals harmonie-en fanfareorkesten, waar de trombone een belangrijke partij in heeft.

De meest gangbare trombone is de tenortrombone. Je kunt met trombone spelen beginnen als je armen lang genoeg zijn om de schuif helemaal uit te schuiven. Op de nieuwe plastic trombones (de zogenaamde pBone, leverbaar in allerlei vrolijke kleuren) kunnen kinderen vanaf ca. 8 jaar al beginnen met trombone spelen. Voorbeelden van bekende jazz trombonisten zijn: Bert Boeren, Bart van Lier, Bart Lust en Arthur Moore. Klassieke trombonisten zijn o.a. Dennis Wick, Christian Lindberg, Jos Jansen en Zoltan Kiss.

Amateurs kunnen ver komen met de trombone, bijvoorbeeld door examens te doen. Dat kan ook bij Het Klooster, maar het is niet verplicht. Er worden vier examens afgelegd, namelijk A, B, C en D, oplopend van A naar D. Het D-examen is dus het hoogst haalbare examen voor amateurtrombonisten.

Naast de trombonelessen kunnen cursisten ervaring opdoen met samenspelen door deel te nemen aan onze ensembles:
– vanaf 2de jaar les: Windkracht 8 (8-12 jaar)
– vanaf 4de jaar les: Het Klooster Jeugdorkest (10-18 jaar)
– Big Band (gevorderd niveau)
– Het Cappuccino Orkest (licht gevorderd niveau, vanaf 50 jaar)

Lesvormen en lesdag/lestijd

Voor alle instrumentale lessen en zanglessen kan er gekozen worden uit verschillende lesvormen.
Het overzicht van de lesvormen en de bijbehorende cursusprijzen staat onder het tabblad Tarieven. De kosten van een eventuele proefles vervallen als na de proefles vervolglessen worden afgenomen. 

De kennismakingscursus bestaat uit 10 groepslessen van 30 minuten met 3 cursisten òf 8 groepslessen van 30 minuten met 2 cursisten òf 5 individuele lessen van 30 minuten.
De groepsles bestaat uit 36 wekelijkse lessen van 30 tot 60 minuten met 2 tot 4 cursisten.
De individuele lessen vinden meestal wekelijks of om de week plaats.

De lessen starten vanaf maandag 30 augustus 2021, maar na overleg kun je ook beginnen op een later moment in het seizoen.

Afspraken over de lesdag/lestijd worden door de docent en de cursist/ouder in onderling overleg gemaakt. De docent neemt hierover na aanmelding contact met u op.
Bij de proefles en de kennismakingscursus kan gebruik gemaakt worden van een muziekinstrument van Het Klooster en hoeft dus nog geen eigen instrument te worden gehuurd of gekocht.

Korting:
Cursus Specificatie Prijs
Proefles 1 x 30 min. vanaf 21 jaar € 15,-
Kennismakingscursus (zie info) vanaf 21 jaar € 171,- (3 termijnen van € 57)
Groepsles 36 lessen (zie info) vanaf 21 jaar € 800,- (10 termijnen van € 80)
Individuele les 9 x 30 min. vanaf 21 jaar € 360,- (3 termijnen van € 120)
Individuele les 18 x 30 min. vanaf 21 jaar € 710,- (10 termijnen van € 71)
Individuele les 18 x 45 min. vanaf 21 jaar € 1040,- (10 termijnen van € 104)
Individuele les 36 x 30 min. vanaf 21 jaar € 1330,- (10 termijnen van € 133)

Martijn de Lange Duijster

  • Docent trompet / koper