Directeur-bestuurder Het Klooster

Het Klooster is een theater en centrum voor kunsteducatie in de gemeente Woerden.
Het Klooster verzorgt in deze gemeente lessen, cursussen en workshops op het gebied van muziek, dans en theater in de vrije tijd en op de scholen. Het theater biedt een podium aan voorstellingen van topartiesten en gezelschappen, leerlingen en cursisten én ander lokaal talent. 
Het beleid van Het Klooster is sinds een aantal jaren sterk gericht op het vergroten van de maatschappelijke inbedding en samenwerking met collega-instellingen en lokale partners. Voor de komende jaren is het onder andere de ambitie om de muziekeducatie op de scholen te borgen en verder uit te breiden. Het Klooster wil zich daarnaast ontwikkelen tot een plek waar eigen producties zullen worden gemaakt gericht op nieuwe doelgroepen en een zo groot mogelijk bereik.

 

Wegens het vertrek van de huidige directeur-bestuurder, die deze functie 7 jaar heeft bekleed, is de Raad van Toezicht (RvT) van Het Klooster op korte termijn op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. In principe betreft het een voltijds benoeming maar de functie biedt enige ruimte voor nevenactiviteiten in de culturele sector. De functie brengt onregelmatige werktijden met zich mee.

 

Het Klooster neemt een prominente plaats in het Woerdense culturele veld. Er is een uitstekende relatie met de Gemeente Woerden, de scholen en andere stakeholders en doelgroepen opgebouwd.

 

Managementteam

Het Klooster wordt bestuurd volgens de Code Cultural Governance met een RvT  die op afstand de directeur-bestuurder ondersteunt en controleert. De organisatie heeft een driekoppig managementteam (MT); naast de directeur-bestuurder is er een hoofd productie en facilitaire zaken, die de huidige directeur-bestuurder ook ondersteunt in het programmeren van het theater, en een hoofd kunsteducatie. Het hoofd kunsteducatie is verantwoordelijk voor de muziek-, theater- en danseducatie in de vrije tijd en op de scholen. Zij is tevens adjunct-directeur. Het is een sterk MT waarin taken en bevoegdheden duidelijk zijn afgebakend. Het MT wordt ondersteund door verschillende professionals waaronder een controller.

 

Toekomst

Voorjaar 2019 heeft de huidige directeur, in samenspraak met een brede afspiegeling van de organisatie waaronder MT, Ondernemingsraad (OR) en RvT, de strategische visie aangescherpt. Deze beleidsmatige richting zal voor de nieuwe directeur-bestuurder een leidraad zijn, maar biedt ook ruimte voor verdere uitbouw. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat zowel de organisatie als de belangrijkste stakeholders worden meegenomen in deze richting.

Verder wordt momenteel de kelder gerenoveerd en verbouwd tot een digital arts lab.

 

Gewenste kandidaat/kandidate

De bestaande taken en projecten en de huidige organisatie ‘staan als een huis’.

Zodoende is de Raad van Toezicht op zoek naar een directeur-bestuurder die:

  • bekend is met de wereld van de podiumkunsten
  • een relevant netwerk en ervaring heeft in het programmeren van verschillende typen podia;
  • aantoonbare ervaring heeft met kunsteducatie van verschillende doelgroepen;
  • aantoonbare ervaring heeft in het managen van een algehele bedrijfsvoering;
  • aantoonbare ervaring heeft met (gemeentelijke) overheden en politiek-bestuurlijke processen.

 

De nieuwe directeur-bestuurder

  • geeft doelgerichte sturing op de bedrijfsprocessen en op realistische projecten en deadlines;
  • kan de verschillende culturele initiatieven in Woerden en omstreken waar mogelijk met elkaar verbinden;
  • is makkelijk benaderbaar voor en geeft ruimte aan nieuwe ideeën, zowel vanuit de organisatie zelf als vanuit partijen buiten de organisatie;
  • heeft een HBO/WO werk- en denkniveau.

 

Bezoldiging

Voor de bezoldiging hanteert de RvT de ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie’, Het Klooster wordt geclassificeerd als een type B instelling.

 

Informatie
Meer informatie over deze functie kan – per e-mail aan rvt@kloosterwoerden.nl – opgevraagd worden bij Roland Deege (Voorzitter Raad van Toezicht) of Bart van Mossel (Lid Raad van Toezicht).  

 

Sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende functie, dan nodigen we u uit om uw cv en motivatiebrief te sturen naar rvt@kloosterwoerden.nl. U kunt uw brief richten aan de Raad van Toezicht. De sluitingsdatum voor deze sollicitatieprocedure is 24 juni 2019. De procedure bestaat uit maximaal drie gesprekken, waarvan de eerste ronde gepland staat in week 28.