Het Klooster verzorgt in nauwe samenwerking met de KUVO een breed en gevarieerd aanbod op het gebied van muziek, dans en theater in het onderwijs.

Basisonderwijs
Voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool verzorgen docenten van Het Klooster muziek-, dans- en theaterprojecten op maat.
Het kan hierbij gaan om eenmalige workshops of korte projecten, maar ook om het structureel verzorgen van muziek-, dans- of theaterlessen als vakleerkracht gedurende het hele schooljaar.
Projecten zijn mogelijk per discipline, maar Het Klooster biedt ook bijzondere projecten waarbij muziek-, dans- en theater gecombineerd worden.
Eén van de meest succesvolle projecten is het muziekproject Snaar, Blaas en Slag! waarbij alle kinderen van alle groepen 5 van de Woerdense basisscholen kennismaken met alle snaar-, blaas- en slaginstrumenten.

Bekijk hier het interview: Meer muziek in de klas van… schooldirecteuren in Woerden.