Het Klooster respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar theaterbezoekers en cursisten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 juli 2018.

Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 1. Voorletters
 2. Tussenvoegsel(s)
 3. Achternaam
 4. Straat
 5. Huisnummer
 6. Toevoeging
 7. Postcode
 8. Woonplaats
 9. Telefoonnummer
 10. Mobiel nummer
 11. E-mailadres
 12. Geslacht
 13. Roepnaam
 14. Geboortedatum
 15. Betalingswijze
 16. Tenaamstelling bankrekening
 17. IBAN-nummer
 18. Machtiging

Doel van de gegevensverwerking
Het Klooster verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Het Klooster cursussen of lessen volgen, theaterkaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Het Klooster afnemen, van bezoekers van de Klooster website en van leden van de Klooster nieuwsbrief voor de volgende doeleinden:

 • om theaterbezoekers de door hen bestelde kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de cursus of voorstelling waarvoor de gast geboekt of gereserveerd heeft (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de cursus of voorstelling door te geven);
 • voor direct marketing activiteiten van Het Klooster, in het bijzonder om bezoekers en cursisten te kunnen informeren over Het Klooster, de cursussen of voorstellingen die zij verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
 • om de nieuwsbrief van Het Klooster toe te kunnen sturen aan bezoekers en cursisten die zich daarvoor hebben aangemeld;
 • om de jaarbrochure van Het Klooster toe te kunnen sturen aan vaste theaterbezoekers en cursisten die zich hiervoor hebben aangemeld;
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Het Klooster van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

 

E-mail
Onder meer bij het inschrijven voor een cursus of het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Het Klooster en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail informatie van Het Klooster wilt ontvangen over Het Klooster, de cursussen, voorstellingen en de (andere) producten en diensten van Het Klooster. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van Het Klooster geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de cursus(sen) of voorstelling(en) die u heeft gekocht of gereserveerd (wijziging van aanvangstijd of zaal, afgelasting, vervolgcursus etc.).

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Het Klooster gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt zich ook te allen tijde afmelden via info@kloosterwoerden.nl.

Afmelden direct-marketing
Als u wilt dat Het Klooster uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een brief of e-mail naar onze info@kloosterwoerden.nl sturen. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Maken en publiceren beeldmateriaal
Het Klooster vraagt expliciet toestemming voor het maken van foto-en videomateriaal dat wordt gebruikt voor publicatie op de website, de social media en in de seizoenbrochure. Aan de ouders als iemand nog geen zestien is, of toestemming aan de cursist zelf als hij/zij ouder is dan 16 jaar.

Maken en publiceren beeldmateriaal
Het Klooster vraagt expliciet toestemming voor het maken van foto-en videomateriaal dat wordt gebruikt voor publicatie op de website, de social media en in de seizoenbrochure. Aan de ouders als iemand nog geen zestien is, of toestemming aan de cursist zelf als hij/zij ouder is dan 16 jaar.

Bewaren gegevens
Het Klooster respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens van gasten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van Het Klooster te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging
Het Klooster heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Het Klooster maakt gebruik van cookies om data te verzamelen voor analyse. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Contact
Voor vragen over het privacybeleid van Het Klooster en in verband met de verwerking door Het Klooster van uw gegevens, kunt u zich richten tot:
Het Klooster
Wilhelminaweg 77
3441 XB Woerden

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Het Klooster. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Het Klooster worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Klooster. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Het Klooster, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Klooster.

Wijzigen statement
Dit privacystatement kan door Het Klooster worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Het Klooster.

Het Klooster
© 2018