Compositie

Nieuw: lessen voor beginnende en (licht)gevorderde componisten in hedendaagse klassieke muziek

Cursus omschrijving

Een mooi uitgangspunt voor componeren is “het verzamelen en in de tijd zetten van geluiden en klanken door middel van notatie teneinde een uitvoerder het verhaal van de componist duidelijk te maken, zodat deze het kan communiceren naar de luisteraar” (Rumondor). De lessen zullen bestaan uit compositie- en muziektheorie opdrachten, analyses van composities – o.a. de grote meesters – en uiteraard als belangrijkste het bespreken van je eigen werken.
Het doel van de lessen is je vaardigheden te laten verwerven om je muzikale verhaal te vertellen. Hiervoor gaan we ons verdiepen in o.a. harmonieleer, vormleer en solfège. Maar ook muziek-notatie: hoe schijf je je noten nu zo op dat anderen kunnen lezen wat jij bedoeld hebt. En instrumentatie: kennis van de (on)mogelijkheden van de gangbare muziekinstrumenten in de klassieke muziek.
Om serieus een begin te maken met componeren is het noodzakelijk dat je al behoorlijk noten kan lezen en een instrument bespeelt. Je eigen instrument – dit kan ook zang zijn! – is de basis waarop je je werken bouwt.
Docente José Retra heeft compositie gestudeerd bij Andries van Rossem, Klaas de Vries en Peter-Jan Wagemans. Zij heeft concert muziek geschreven voor verschillende bezettingen, alsmede muziek voor film en tv. Tevens arrangeert zij regelmatig muziek voor verschillende bezettingen.

Lesvormen en lesdag/lestijd

Voor compositieles kan er, net als bij alle instrumentale lessen en zanglessen, gekozen worden uit verschillende lesvormen.
Het overzicht van de lesvormen en de bijbehorende cursusprijzen staat onder het tabblad Tarieven.
De kennismakingscursus bestaat uit 10 groepslessen van 30 minuten met 3 cursisten òf 8 groepslessen van 30 minuten met 2 cursisten òf 5 individuele lessen van 30 minuten.
De groepsles bestaat uit 36 wekelijkse lessen van 30 tot 60 minuten met 2 tot 4 cursisten.
Voor compositieles wordt er meestal gekozen voor de individuele lesvorm met één van de verschillende lessenkaarten.
Afspraken over de lesdag/lestijd worden door de docent en de cursist in onderling overleg gemaakt. De docent neemt hierover na aanmelding contact met u op.

Korting:
Cursus Specificatie Prijs
Proefles 1 x 30 min. vanaf 21 jaar € 15,-
Kennismakingscursus (zie info) vanaf 21 jaar € 171,- (3 termijnen van € 57)
Groepsles 36 lessen (zie info) vanaf 21 jaar € 790,- (10 termijnen van € 79)
Individuele les 9 x 30 min. vanaf 21 jaar € 354,- (3 termijnen van € 118)
Individuele les 18 x 30 min. vanaf 21 jaar € 700,- (10 termijnen van € 70)
Individuele les 18 x 45 min. vanaf 21 jaar € 1020,- (10 termijnen van € 102)
Individuele les 36 x 30 min. vanaf 21 jaar € 1300,- (10 termijnen van € 130)

José Retra

  • Docent Muziek / Piano