Luit

Cursus omschrijving

Luit, u leest het goed(!), zo’n Harry Potter-achtig instrument met een knikhals, en die klankkast in de vorm van een halve peer. Driehonderd tot vijfhonderd jaar terug was de luit net zo in trek als de piano en de gitaar nu en vervulde in de muziek ook een overeenkomstige functie: alle muziekstijlen van ‘licht’ tot ‘zwaar’ passen bij de luit.

Zowel samenspelen als lekker in je uppie behoren tot de mogelijkheden.
Iemand die voor luit kiest, kiest voor die specifieke klank. Tijdens een proefles kan die echt gehoord worden!
Het eerste jaar kan een luit gehuurd worden. Nadere informatie hierover bij de docente.

Lesvormen en lesdag/lestijd

Voor alle instrumentale lessen en zanglessen kan er gekozen worden uit verschillende lesvormen.
Het overzicht van de lesvormen en de bijbehorende cursusprijzen staat onder het tabblad Tarieven. De kosten van een eventuele proefles vervallen als na de proefles vervolglessen worden afgenomen. 

De kennismakingscursus bestaat uit 10 groepslessen van 30 minuten met 3 cursisten òf 8 groepslessen van 30 minuten met 2 cursisten òf 5 individuele lessen van 30 minuten.
De groepsles bestaat uit 36 wekelijkse lessen van 30 tot 60 minuten met 2 tot 4 cursisten.
De individuele lessen vinden meestal wekelijks of om de week plaats.

De lessen starten vanaf maandag 30 augustus 2021, maar na overleg kun je ook beginnen op een later moment in het seizoen.

Afspraken over de lesdag/lestijd worden door de docent en de cursist/ouder in onderling overleg gemaakt. De docent neemt hierover na aanmelding contact met u op.

Korting:
Cursus Specificatie Prijs
Proefles 1 x 30 min. vanaf 21 jaar € 15,-
Kennismakingscursus (zie info) vanaf 21 jaar € 171,- (3 termijnen van € 57)
Groepsles 36 lessen (zie info) vanaf 21 jaar € 800,- (10 termijnen van € 80)
Individuele les 9 x 30 min. vanaf 21 jaar € 360,- (3 termijnen van € 120)
Individuele les 18 x 30 min. vanaf 21 jaar € 710,- (10 termijnen van € 71)
Individuele les 18 x 45 min. vanaf 21 jaar € 1040,- (10 termijnen van € 104)
Individuele les 36 x 30 min. vanaf 21 jaar € 1330,- (10 termijnen van € 133)

Ireen Thomas

  • Docent luit/gitaar