Gedurende het hele seizoen organiseert Het Klooster naast het reguliere les- en cursusaanbod ook een groot aantal workshops op het gebied van muziek, dans en theater.
Deze workshops worden verzorgd door Kloosterdocenten, maar ook door gastdocenten, bijvoorbeeld artiesten die optreden in ons theater.
Daarnaast is het mogelijk om een workshop-aanbod op maat te verzorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zang-, dans-, theater- en percussieworkshops voor verschillende doelgroepen. Deze workshops kunnen zowel in Het Klooster als op locatie plaatsvinden.