De aangescherpte corona-maatregelen van de overheid hebben tot gevolg dat er in de theaterzaal van Het Klooster èn in onze pop-up locatie in de TechnoHUB voorlopig geen theatervoorstellingen plaatsvinden.

 

Helaas hebben de strengere maatregelen ertoe geleid dat de deuren van onze theaterzaal èn het pop-up theater vanaf donderdag 15 oktober voor vier weken dicht blijven en ons theaterprogramma on hold is.

Bezoekers die kaarten hebben voor voorstellingen voor de komende periode, worden per email geïnformeerd. Op een later moment volgt informatie over een vervangende speeldatum.

 

Besluit

Dit besluit is in nauw overleg met de Gemeente Woerden en de Raad van Toezicht van Het Klooster genomen. Het is financieel niet haalbaar om voorstellingen te presenteren aan een groep tot maximaal 30 bezoekers. Wij betreuren het zeer dat wij ons trouwe theaterpubliek niet kunnen ontvangen. Echter, ieders gezondheid is een groot goed en met het strikt opvolgen en naleven van de maatregelen hopen we dat we bijdragen aan het bestrijden van het virus en een spoedige hervatting van de theatervoorstellingen.

 

Cursussen

De gedeeltelijke lockdown heeft op dit moment geen consequenties voor de kunsteducatie. Dat betekent dat we al onze lessen en cursussen gewoon kunnen voortzetten op de huidige manier, zowel in Het Klooster als op de scholen. We hebben de nodige maatregelen genomen om dit corona-proof te kunnen doen volgens de actuele RIVM-richtlijnen.