FAIR PRACTICE CODE CULTUUR
De stichting Het Klooster ondersteunt de uitgangspunten van de Fair Practice
Code Cultuur. De Fair Practice Code (FPC) is een gedragscode voor ondernemen
en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden:
solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code
nodigt uit tot kritische reflectie, biedt een handreiking voor hoe de sector tot een
toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt én nodigt uit om gezamenlijk
verantwoordelijkheid te nemen voor een Fair Chain. Dat wil zeggen dat iedereen onder
eerlijke omstandigheden werkt en tegen een redelijke vergoeding. Dat ieder bewust is van
zijn plek in de keten, verantwoordelijkheid neemt en solidair is met andere werkenden in
het veld. De FPC is een aanvulling op de Governance Code Cultuur. Het Klooster zet zich
gezamenlijk in voor Fair Pay, FairShare en Fair Chain.

WAT BETEKENT DIT VOOR HET KLOOSTER?
Het Klooster is een stichting, dat betekent dat wij geen winstoogmerk hebben. Binnen
onze financiële randvoorwaarden stellen wij alles in het werk om te voldoen aan de
FPC. Die financiële randvoorwaarden worden enerzijds bepaald door de mogelijkheden
van het verkrijgen van subsidies en andere bijdragen van derden en anderzijds door
de aantallen bezoekers en een laagdrempelige toegangsprijs. Echter stellen wij alles in
het werk om met elkaar, creatieve uitvoerenden en opdrachtgevers, in een permanent
gesprek te gaan de uitgangspunten van de FPC om deze zo goed mogelijk te kunnen
toepassen.

Lees hier hoe Het Klooster hier invulling aan geeft:

> Code diversiteit en inclusie bij Het Klooster (PDF)