Vrienden van Het Klooster
Wilhelminaweg 77
3441XB Woerden
E-mail info@vriendenvanhetklooster.nl

RSIN of fiscaal nummer: 8091.17.253
Bankrekeningnummer: NL 32 RABO 0338 3030 81

voorzitter: voorzitter@vriendenvanhetklooster.nl
secretaris: secretaris@vriendenvanhetklooster.nl
penningmeester: penningmeester@vriendenvanhetklooster.nl

 

Verslag van activiteiten

De Vereniging Vrienden van Het Klooster ondersteunt al 20 jaar vele projecten van Het Klooster.
Bekijk het overzicht van de projecten in de afgelopen vijf jaar.

 

Statuten

Lees de statuten van de vereniging.