Beste bewoners van Woerden, geachte bezoekers van Het Klooster,

Onlangs besloten wij de op dit moment gangbare richtlijnen van de sector te volgen. Dit betekent dat Het Klooster gaat werken met Coronatoegangsbewijzen voor de testperiode tot 1 november.

Door te werken met coronatoegangsbewijzen, kan Het Klooster tot 25 september de zaal voor 2/3e vullen. Vanaf 25 september is de overheid voornemens de 1,5 meterregel los te laten en kan Het Klooster door te werken met de coronatoegangsbewijzen weer naar 100 % zaalcapaciteit.

Wij testen gedurende twee maanden uit of dit voor iedereen werkt. Voor u als bezoeker, en voor ons al theaterzaal.

Het Klooster wil er voor iedereen zijn, en wij zullen daarom bijstellen als wij zien dat bepaalde groepen uit onze samenleving door de richtlijnen niet meer naar Het Klooster komen.

Ook hechten wij aan transparantie. Daarom zijn uw reacties welkom via https://www.kloosterwoerden.nl/klachten-en-suggesties/ en wijzen wij u graag op de volgende websites:

https://www.discriminatie.nl/index.html#/meld_discriminatie/

https://www.kloosterwoerden.nl/klachten-en-suggesties/

https://www.mensenrechten.nl/nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs

https://www.rivm.nl/