Helaas zal Het Klooster door de aangekondigde verlenging van de lockdown op 12 januari in ieder geval nog gesloten zijn t/m dinsdag 9 februari.

Ook onze naschoolse muzieklessen in de dependance (De Notenbalk) in Harmelen zullen in deze periode geen doorgang kunnen vinden.

 

Muziek en Digital Arts

Het grootste deel van onze muzieklessen en digital arts lessen vindt inmiddels online plaats en dat zullen we de komende weken op dezelfde wijze continueren.

Voor een deel van de muziekactiviteiten (o.a. de ensembles en orkesten) en een deel van de digital arts cursussen is er helaas geen goed online alternatief. Deze lessen liggen nu helaas stil en dat zal de komende weken ook nog het geval zijn.

Onze docenten hebben hierover zelf contact met de betreffende cursisten.

 

Dans, Theater en Musical

Bij de dans-, theater- en musicallessen wordt per cursus bepaald of er goede online mogelijkheden zijn om de lessen te continueren.

Mocht dat het geval zijn, dan vinden de lessen online plaats. Mochten we geen goede online mogelijkheden zien, dan schorten we de lessen tijdelijk op.

Alle dans-, theater- en musicalcursisten worden hierover geïnformeerd door de docenten of de coördinator.

 

Start nieuwe cursussen

De start van alle nieuwe cursussen die zouden starten in de periode van 4 januari t/m 9 februari wordt nu uitgesteld tot het moment dat we onze live fysieke lessen in Het Klooster weer mogen hervatten.

We hopen dat dit snel na 9 februari zal zijn. Deze cursisten ontvangen van ons bericht over de nieuwe startdatum zodra duidelijk is wanneer we weer open mogen.

 

Betaling lesgeld

Veel cursisten betalen het lesgeld via een automatische incasso. Ik wil iedereen met klem verzoeken om deze automatische incasso gewoon door te laten lopen in deze periode.

Aan het einde van iedere cursus checken we het aantal gegeven lessen. Over alle lessen die niet gegeven zijn (fysiek of online) en niet meer kunnen worden ingehaald zal dan restitutie worden gegeven.

Het betreffende lesgeld wordt dan teruggestort op de rekening waarvan het eerder is betaald.

 

Theater 

Het theater en onze pop-uplocatie in de TechnoHub blijven gesloten t/m 9 februari, alle voorstellingen t/m 9 februari 2021 worden verplaatst of definitief geannuleerd. Bezoekers die kaarten hebben voor voorstellingen voor de komende periode, worden per email geïnformeerd. Op een later moment volgt informatie over een vervangende speeldatum. 

 

We vertrouwen op jullie begrip voor deze situatie en hopen dat we snel na 9 februari jullie allemaal weer live fysiek in Het Klooster mogen begroeten.

Tot die tijd proberen we met elkaar zoveel mogelijk via online lessen te blijven genieten van muziek, dans, theater, musical en digital arts!

Op deze manier hopen we nu met elkaar ons steentje bij te dragen aan het opnieuw onder controle krijgen van het coronavirus. Blijf gezond allemaal en gelukkig gloort er hoop aan de horizon met de vaccinaties!