Het Klooster Woerden staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals; agressie, discriminatie, pesten, racisme en seksuele intimidatie. Mocht dit zich dit in iemands beleving voordoen, dan kan contact worden opgenomen met een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van Het Klooster en van alle centra voor de Kunsten die zijn aangesloten bij Cultuurconnectie, is geregeld via Cultuurconnectie. Er is hiervoor een landelijk meldpunt:

Centraal meldnummer : 0800-0 204 204.

Het nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur – 17.00 uur

De klager, ongeacht of dit een werknemer of een cursist is, krijgt dan begeleiding van een professionele vertrouwenspersoon van ArboNed. Ook voorziet de regeling in een onafhankelijke klachtencommissie. De privacy van de betrokkene wordt te allen tijde gewaarborgd.


Regeling Meldpunt Ongewenst Gedrag

De CAO Kunsteducatie voorziet in een klachtenprocedure en een meldpunt bij ongewenst gedrag. Ter uitvoering van deze regeling is door Cultuurconnectie in samenwerking met ArboNed een Meldpunt Ongewenst Gedrag opgezet. Medewerkers, hun wettelijke vertegenwoordiger(s) en cursisten van leden van Cultuurconnectie die de CAO Kunsteducatie toepassen, kunnen hier gebruik van maken. Het meldpunt voorziet in een centraal meldnummer, professionele vertrouwenspersonen en een klachtencommissie.