1. theaterprogramma 2020-2021

We zijn trots en blij om bekend te mogen maken dat het nieuwe en aangepaste theaterprogramma 2020-2021 op maandag 6 juli om 12.00 uur online via kloosterwoerden.nl in de verkoop gaat. Dit is anders dan voorgaande edities, het is dan ook een uitzonderlijk jaar.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus hebben we in de afgelopen maanden veel voorstellingen verplaatst of helaas moeten annuleren. Dit heeft ook invloed op het nieuwe theaterseizoen. We hebben daarom gewacht met de presentatie van het programma totdat dit zo compleet mogelijk is.

Dit nieuwe en aangepaste theaterprogramma loopt van september tot december 2020. Deze nieuwe voorstellingen zijn allemaal aangepast aan de huidige coronamaatregelen en 1,5 meter afstand, zodat iedereen veilig naar het theater kan.

Er zijn per voorstelling 45 plaatsen beschikbaar, dat is niet veel, dus ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Wel worden een behoorlijk aantal voorstellingen twee keer per avond gespeeld. Mocht u achter het net vissen, geen zorg. Er komen gedurende het seizoen steeds nieuwe voorstellingen bij. En er wordt ook gewerkt met een digitale wachtlijst, zodat mensen die zich hierop laten plaatsen bericht krijgen zodra er plekken vrijkomen, bijvoorbeeld bij een bijgeboekte voorstelling of versoepeling in de coronamaatregelen.

Doordat in verband met de maatregelen de foyer helaas gesloten moet blijven, worden de voorstellingen zonder pauze gespeeld. Om uw ‘avondje uit’ toch compleet te maken, krijgt u voor aanvang een gratis drankje aangeboden dat mee de zaal in mag.


2.  Opening van Het Klooster 2 juni

Vanaf dinsdag 2 juni zijn we weer open voor een gedeelte van onze lesactiviteiten. Hier kunt u lezen hoe we dat veilig doen: 

Protocol Het Klooster COVID-19_

Alle 1 op 1 muzieklessen kunnen weer starten. De muziekdocenten hebben hierover inmiddels al contact met hun cursisten. Verder kan ook een aantal van onze groepslessen weer starten, maar hierbij moeten we goed kijken naar de planning van de roosters in de verschillende lesruimtes om ervoor te zorgen dat iedereen ouder dan 12 jaar minimaal 1,5 meter afstand kan houden in de lesruimte (wij hanteren zelfs minimaal 2 meter) en dat iedereen zich veilig in het gebouw kan bewegen. Over de start van deze groepslessen ontvangen de cursisten z.s.m. apart bericht vanuit Het Klooster of rechtstreeks van de docent.

Een aantal activiteiten mag helaas nog niet van start in Het Klooster. Dit betreft:

  • Zingen en blazen met meerdere mensen in dezelfde ruimte. Alleen 1 op 1 lessen zijn toegestaan, waarbij wij naast het gebruik van schermen ook nog een grotere afstand dan de voorgeschreven 1,5 meter hanteren.
  • Dansen
  • Musical

Gelukkig kan een groot deel van deze cursussen buiten voortgezet worden. Zie ook punt 2.

Voor een beperkt aantal cursussen betekent dit helaas dat zij toch nog niet live hervat of gestart kunnen worden. Als de lessen online kunnen plaatsvinden dan zullen deze online worden gecontinueerd. Als dit niet mogelijk is, dan kunnen deze lessen helaas voorlopig geen doorgang vinden. Deze cursisten ontvangen hierover z.s.m. nog separaat bericht. In juni zullen we hen ook nader informeren over de financiële afwikkeling van de gemiste lessen.

 

3. Nieuwe locatie buiten-lessen
Omdat Annex Cinema op 1 juni weer start als bioscoop kunnen wij helaas vanaf volgende week geen gebruik meer maken van de parkeerterreinen daar voor onze dans- en musicallessen.

Gelukkig zijn wij er inmiddels in geslaagd om een zeer geschikte nieuwe locatie te vinden: het verharde buitensportveld van het Kalsbeek College, locatie Schilderspark, Jozef Israëlslaan 56, 3443 CT in Woerden. (achter het schoolplein/de fietsenrekken)

Later deze week krijgen de dans- en musicalcursisten nadere informatie over de voortzetting van hun lessen op deze nieuwe locatie inclusief het protocol voor deze lessen. Ook de klassiek balletlessen zullen we op deze nieuwe locatie weer live gaan verzorgen.

Ook de lessen op De Notenbalk in Harmelen worden hervat vanaf 8 juni. 

4. Enquête theaterbezoek in de 1,5 meter
Vanaf 1 juli mogen in de theaterzaal van Het Klooster maximaal 45 bezoekers plaatsnemen (het maximum aantal binnen de 1,5 meter regelgeving). Het Klooster onderzoekt wat wel en wat niet kan en hoe we onze theaterzaal kunnen inrichten volgens de nieuwe richtlijnen. Maar hierbij hebben we u, onze bezoeker, ook nodig. Daarom willen we u vragen om ons te helpen en de onderstaande enquête in te vullen (max 5 minuten). De vragen met een * zijn verplicht. Verder worden alle gegevens anoniem verwerkt.

Hier vindt u de enquête

 

 

Klik hier voor actuele informatie over het coronavirus vanuit de overheid. Het algemene informatienummer voor vragen is 0800 1351.