Theaterprogramma 2020-2021

We zijn trots en blij met ons theaterprogramma tot en met december 2020. Deze nieuwe voorstellingen zijn allemaal aangepast aan de huidige coronamaatregelen en 1,5 meter afstand, zodat iedereen veilig naar het theater kan.

Er zijn per voorstelling 30 plaatsen beschikbaar, dat is niet veel, dus ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Wel worden een behoorlijk aantal voorstellingen twee keer per avond gespeeld. Mocht u achter het net vissen, geen zorg. Er komen gedurende het seizoen steeds nieuwe voorstellingen bij. En er wordt ook gewerkt met een digitale wachtlijst, zodat mensen die zich hierop laten plaatsen bericht krijgen zodra er plekken vrijkomen, bijvoorbeeld bij een bijgeboekte voorstelling of versoepeling in de coronamaatregelen.

Doordat in verband met de maatregelen de foyer helaas gesloten moet blijven, worden de voorstellingen zonder pauze gespeeld. Om uw ‘avondje uit’ toch compleet te maken, krijgt u voor aanvang een gratis drankje aangeboden dat mee de zaal in mag.


Cursisten

Protocol Het Klooster COVID-19_

De actuele RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
• Mensen vanaf 18 jaar houden anderhalve meter afstand van elkaar.
• We wassen onze handen vaak en goed.
• We schudden geen handen.
• We hoesten in onze elleboog.
• We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. Bij individuele muzieklessen kan met de
docent overlegd worden over de mogelijkheid van een online vervangende les.

In de gangen van Het Klooster draagt iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje.

Algemeen in Het Klooster:
• Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af. De receptie is per email en telefonisch bereikbaar.
• Maak eerst een afspraak voordat je langskomt.
• Kom zo mogelijk alleen, geen wachtende ouders in het pand. Alleen zeer jonge kinderen (t/m 6 jaar) kunnen,
indien nodig, door 1 ouder/begeleider gebracht worden. Deze ouder/begeleider verlaat z.s.m. weer het pand.
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je les in het pand. Ben je eerder? Wacht dan buiten.
• Volg de aangegeven looprichting in het pand, neem de juiste trap naar boven of naar beneden.
• De toiletten zijn alleen voor noodgevallen toegankelijk. Ga dus van te voren thuis naar het toilet.
• Cursisten nemen hun jas mee in de lesruimte. De centrale garderobe wordt niet gebruikt.
• Zorg zelf voor een flesje water. Je kunt geen water tappen en ook niet van anderen lenen.
• Het uitpaklokaal is gesloten, cursisten pakken hun instrumenten uit in de gang bij het betreffende leslokaal of in
het leslokaal (afspraak tussen cursist en docent).
• Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

In de lokalen:
• De cursist wordt het lokaal in/uit gelaten door de docent (zodat niet iedereen steeds aan de deurklinken zit).
• In elk lokaal zijn desinfecterende doekjes aanwezig.
• Cursisten nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen,
harp, contrabas. Drummers nemen hun eigen drumstokken mee.
• De docent zorgt voor het regelmatig reinigen van de instrumenten in het lokaal (mits noodzakelijk).
• Er zijn plexiglas schermen in alle zang/blaas lokalen. Deze worden regelmatig schoongemaakt.
• Blaasinstrumenten dienen zoveel mogelijk thuis schoongemaakt te worden met een eigen doek.
• Het aanraken van blaasinstrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de
docent gebeurt met wegwerphandschoenen. (extra af te halen bij de conciërges)
• Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de cursist zelf
opgenomen, die daartoe een eigen schone doek meeneemt naar de les. Daarna veegt de docent het oppervlak
na met een desinfecterend doekje.

Specifiek voor groepslessen:
• Cursisten vanaf 18 jaar houden anderhalve meter afstand tot alle andere personen (behalve personen uit eigen
huishouden), dus ook tot de docent. Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling
niet aan de orde, wel tot de docent.
• Kom in de juiste kleding. De kleedkamers zijn gesloten. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
• Danscursisten wachten in de foyer waar ze worden opgehaald door de docent.
• Dans-, theater- en musicallessen kunnen 5 minuten worden ingekort voor zover deze aansluitend gepland staan.
Zo kunnen cursisten veilig de ruimte verlaten en betreden zonder onderling contact en kan de docent de
belangrijkste contactpunten in de lesruimte tussentijds reinigen.
• Er is geen gemeenschappelijke pauze, ga na afloop van een les/repetitie direct naar huis.

Klik hier voor actuele informatie over het coronavirus vanuit de overheid. Het algemene informatienummer voor vragen is 0800 1351.