Het Klooster verzorgt in nauwe samenwerking met de KUVO een breed en gevarieerd aanbod op het gebied van muziek, dans en theater in het onderwijs.

Basisonderwijs
Voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool verzorgen docenten van Het Klooster muziek-, dans- en theaterprojecten op maat.
Het kan hierbij gaan om eenmalige workshops of korte projecten, maar ook om het structureel verzorgen van muziek-, dans- of theaterlessen als vakleerkracht gedurende het hele schooljaar.
Projecten zijn mogelijk per discipline, maar Het Klooster biedt ook bijzondere projecten waarbij muziek-, dans- en theater gecombineerd worden.
Eén van de meest succesvolle projecten is het muziekproject Snaar, Blaas en Slag! waarbij alle kinderen van alle groepen 5 van de Woerdense basisscholen kennismaken met alle snaar-, blaas- en slaginstrumenten.

Bekijk hier het interview: Meer muziek in de klas van… schooldirecteuren in Woerden. 

Voortgezet onderwijs
Voor alle leerniveaus van het voortgezet onderwijs verzorgen docenten van Het Klooster muziek-, dans- en theaterprojecten op maat. In overleg met de scholen wordt een programma op maat gemaakt waarbij het zelf actief en creatief bezig zijn van de scholieren voorop staat. We sluiten dan ook aan bij de wensen en smaak van de jongeren, maar dagen hen natuurlijk ook uit om met nieuwe dingen kennis te maken en zich te laten verrassen.
Projecten zijn mogelijk per discipline, maar Het Klooster biedt ook bijzondere projecten waarbij muziek-, dans- en theater gecombineerd worden.

Naschoolse activiteiten (nsa)
Muziek-, dans- en theaterdocenten van Het Klooster verzorgen korte cursussen in het kader van de naschoolse activiteiten, die bijvoorbeeld in brede school verband georganiseerd worden. Door middel van deze korte cursussen van enkele weken kunnen de kinderen in de basisschoolleeftijd direct na schooltijd laagdrempelig kennis maken met de verschillende facetten van muziek, dans en theater.

Deskundigheidsbevordering groepsleerkrachten
Naast het verzorgen van actieve muziek-, dans- en theaterlessen en –projecten voor de leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs verzorgt Het Klooster ook inspiratieworkshops voor groepsleerkrachten uit het basisonderwijs. Zo kunnen zij nieuwe inspiratie opdoen om zelf actief met hun groep aan de slag te gaan en te blijven met muziek, dans en theater.

Wilt u op uw school ook iets bijzonders doen met muziek, dans of theater?
Neem dan gewoon even contact met ons op. Dan kunnen we samen de mogelijkheden bespreken. Bel 0348-423066 of mail naar info@kloosterwoerden.nl.